Розвиток сільськогосподарського виробництва в районі

Розвиток сільськогосподарського виробництва в районіАгропромисловий комплекс України – важливий сектор національної економіки, який об’єднує різні види економічної діяльності щодо виробництва сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, а також доставки їх до кінцевого споживача. В агропромисловому комплексі формується близько 17 % ВВП.

Жашківщина – щедрий хліборобський край, славний високими врожаями, розвиненим промисловим і переробним виробництвом. 28 листопада на робочій нараді під голосуванням голови райдержадміністрації Сергія Дорошенка розглянуто питання розвитку сільськогосподарського виробництва в районі.

Основним завданням, яке є створення сучасних умов життя на селі. Комплексний і збалансований розвиток сільських територій – це усталений стандарт для Європейського Союзу і орієнтир для державної регіональної політики в України, — наголосив Сергій Васильович.

Владою району проводяться відповідні заходи щодо відродження сільськогосподарської кооперації, створення та розвитку суб’єктів аграрного ринку, формування їх інфраструктури: сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та оптових ринків сільськогосподарської продукції. В районі розроблена «Концепція розвитку агропромислового комплексу району», яка ґрунтується на переконанні, що добробут і підвищення якості життя в громадах забезпечується не стільки владою, як сектором приватного бізнесу, котрий залежить від рівня сприятливості місцевих умов для його зростання. До складу агропромислового комплексу району входить 36 сільськогосподарських та 55 фермерських господарств. Так як аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки, районом взято напрямок на інтенсифікацію виробництва в галузі рослинництва та тваринництва.

Джерело: Жашківська райдержадміністрація

Написати коментар