Додати об’єкт

Спеціалізована школа №1

  • вул. Миру, 11
  • (04747) 6-28-40, (04747) 6-28-86
Спеціалізована школа №1

Робота школи на сучасному етапі спрямову ється на реалізацію основних положень Конституції України, Законів “Про освіту”,” Про мову”, Програми ” Освіта України. XXI століття”, пошук оптимальних шля хів стимулювання учнів до глибоких знань, умінь і практичних навичок з навчальних предметів, вдоско налення змісту особистісно зорієнтованого навчаль но – виховного процесу. Мова навчання — українська.
Жашків школа №1
1-6 класи навчаються за дванадцятирічною структурою, 7-11 класи продовжують працювати за одинадцятиріч ною.
Збережено на ступність і вод ночас більш повно врахова но соціальне замовлення.

1А, 1Б, 2А, ЗА, 4А, 4Б класи працюють за навчальними планами для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови.

Учні 5А, 6А, 7А класів вивчають другу іноземну мову (англійську, французьку).

Учні спеціалізованої школи №1 Жашкова мають можливість навчатися у класах з поглибленим вивченням української мови та літератури, хімії, біології, математики. Учні 10-11 класів навчаються за такими профілями: хіміко-біологічним, філологічним, історико-правовим, фізико-математичним, технологічним.
В навчальному плані, за яким працює школа, передбачено факультативні заняття з українознавства, етики, есте тики, російської мови, світової художньої культури, літе ратури рідного краю, індивідуальні заняття з базових предметів, гуртки, спортивні секції.

Учні школи щорічно стають призерами районних та обласних предметних олімпіад і конкурсів. Це свідчить про вирішення такого важливого аспекту науково -методичної проблеми, як розвиток у школярів творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалі-зації особистості.

Наукові роботи учнів школи відзначені грамотами та дипломами Малої академії (в секціях української літерату ри, фізики, біології, історичного краєзнавства, інформати ки)

Налагоджено співпрацю з вищими навчальними закладами України: з Національним аграрним університетом, Уманським та Білоцерківським державними аграрними університетами, Європейським університетом, Умансь ким державним педагогічним університетом.

Учителі СШ №1 м.Жашків постійно підвищують свій фаховий рівень у методичних об’єднаннях, семінарах -практикумах, творчих групах, багато уваги приділяють самоосвіті, роботі в методичних заходах району, запрова дженню надбань перспективного педагогічного досвіду, пошуку нестандартних форм організації навчально -виховного процесу.

Вони — активні учасники районної та обласної виставок педагогічних технологій. їхні роботи представле ні в Черкаському обласному інституті післядипломної освіти. Учителі школи часто виступають на сторінках пері одичних видань.


300000 карбованців уряд виділив для будівництва приміщення середньої школи в місті Жашків, але по суті лише перебудували та переобладнали церкву. Куполи зняли і в 1934 вона стала працювати як десятирічна школа. В народі її називали «Велика школа».

В 1937 вона стала середньою В перші місяці війни школа продовжувала працювати, але прийшли німці та порозганяли всіх і зробили там пункт в який звозили хлопців та дівчат для відправки в Німеччину.

На початку 1944р. там був медсанбат (медичний санітарний батальйон) Після війни школа була сильно розрушена. Парт не було, стояли лише лавки. Вікна були замуровані до верхніх шибок. Не було і шкільної форми. Кожен учень мав приходити зі своїм стільцем. Школа отоплювалася дровами, по які учні 8, 9, 10 класів ходили по дрова в с.Скибин інколи , навіть, під час уроків. Біля переходу на другий поверх була коморка в якій продавали чай та пиріжки. Обов`язково біля школи була ділянка, на якій вирощувалися всі городні культури, які оброблялися дітьми на уроках біології. Період навчання пов`язувався з тим , що всі учні працювали в колгоспах.

До 1950р. школа була повністю відбудована В 60-х роках розпочалася добудова школи. Добудували одне крило та майстерню.

В 1975р. почалося будівництво нового приміщення школи №1.

Дарменко Микола ІвановичНове приміщення школи №1 у м.Жашків побудоване у 1977 під безпосереднім керівництвом директора школи Дарменка Миколи Івановича. Він власноруч заклав перший камінь у її фундамент та наповнив необхідним інвентарем і навчальним приладдям. Все, чим була обладнана новозбудована школа пройшло через його руки і серце. В кожну справу він вкладав частинку своєї душі і творчості. Нагороджений Грамотами Міністерства освіти, обласного та районного відділів освіти.

коментарів 8

  1. я організатор а не вчитель воалу я великий ОРГАНІЗАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖВІЖУ

Написати коментар

3 666

Спеціалізована школа №1 в Жашкове
Телефон, час роботи та адреса Спеціалізована школа №1 Жашків.